dijous, 2 de maig de 2013

02/05/2013 Reflexions sobre el compromís
Reflexions sobre el compromís

Crec que és un dels aspectes que personalment més valoro: El compromís, però perquè sorgeixi, cal que existeixin mecanismes per a la implicació en la feina,  estar al corrent del procés, el perquè de cada tasca, el seu sentit. En el compromís també hi ha estretament relacionats el conjunt d’interrelacions, aspectes tant materials com emocionals que es produeixen entre el treball, el que el porta a terme i les persones que interactuen.

Què hem detectat sobre el compromís ?. Extraient dades del qüestionari ens surt  que un 51,09% dels treballadors/es està exposat situacions desfavorables lligades al compromís.

Reflexionant sobre les posibles causes, hem arribat a les ideees que amb els canvis constants a l’administració, la inseguretat que envolta vers els interins, les pagues dels funcionaris, la idea d’aprimar l’administració, de privatizar-la, tot el lligat amb la inseguretat fa que sigui difícil trobar entusiasme per la feina.

Sobre les mesures que caldrien per augmentar el compromís entre les persones treballadores, s’exposa un plantejament de vetllar per difondre una millor imatge de l’administració, donar información a les persones en clau positiva, demanar suggeriments,posar en valor la funció pública, informar a totes les persones treballadores de la tasca real i de l’aportació a la societat.

Aií, també el fer públic informacions, documents que parlin sobre l’organització i en aquest sentit realitar difusions diverses amb aquestes finalitats informatives destacant la contribució del servei públic, com podríen ser informes de resultats assolits, memòries anuals, per programes, entre d’altres.