dimecres, 8 de maig de 2013

08/05/2013 Aprenent en base als interessants conflictes de Rol. Els interessants conflictes de Rol.

"  Mentre no aprenem a sortir del conflicte estem exposats a un risc psicosocial  "

Son interessants des del punt de vista teòric, és a dir, des de la vessant d’estudi i d’avaluació, però per la persona que s’hi troba és motiu a vegades de molta preocupació, de perdre el son, de no desconnectar els pensaments, de malestar en la feina per no ser coherent, etc. 

 Son aquelles contradiccions que es presenten i es poden viure com un dilema, entre fer el que al treballador/a públic se li ordena realitzar i el que ell o ella creu que cal fer d’acord amb la seva lògica de servei públic, de valors personals o també professionals. 

Són les exigències contradictòries que es presenten a la feina i que puguin suposarconflictes de caràcter professional o ètic. És freqüent quan la persona treballadora had’afrontar la realització de tasques amb les quals pugui estar en desacord o li suposinconflictes ètics (per exemple, informar desfavorablemente una renda mínima per un motiu no suficientment justificat, expulsar captaires d’un local…), o quan ha de “triar”entre més d’una ordre i aquestes es contradiuen entre elles.

Que ens hem trobat ? Un 34,96% ho pateix

 Un 34,96% dels treballadors/es mostra que està exposat a aquestes situacions en la seva feina.
S’ha detectat que hi ha sensació de que les coses s’haurien de fer d’una altra manera, o que es fan feines innecessàries. També que pot haver-hi la impressió que de vegades cal complir les normatives, encara que no agradin. 

Quines propostes es poden fer davant d'aquestes situacions ?

Les mesures a aplicar anirien encaminades al següent: - Definir i simplificar els processos i protocols de treball de les unitats, atenent a les propostes de millora del personal. - Assegurar la possibilitat de participació del personal, en la definició dels criteris i objectius. - Establir procediments clars i transparents i explicar-los clarament. 

- Tenir en compte les aportacions de l’equip en la millora o simplificació dels procediments.


Torna a surtir el diàleg amb les persones.