divendres, 17 de maig de 2013

17/05/2013 Analitzant l'indicador sobre el suport dels superiors
  
Considero que aquest és un factor molt decisiu en matèria de riscos psicosocials.  No obstant això, el percentatge no ha estat molt alt, en relació amb altres indicadors.

Un 39,91% dels treballadors/es està exposat a la situació més desfavorable per a la salut respecte al suport social dels superiors.

- Sovint el cap immediat ofereix suport i el cap superior està molt lluny.
- La desinformació dels caps immediats pot donar la sensació de manca de suport.
- L'actitud no correcta d'un cap vers la persona treballadora incideix directament en l'autoestima, la satisfacció laboral, les preocupacions. Pot ser l'inici de casos de assetjament, bulling o tracte negatiu simbòlic, etc. 

Les mesures tenen a veure en la cadena jeràrquica:

- Potenciar la informació i la transparència de la informació en tota la cadena jeràrquica.
- Compartir els objectius i potenciar les reunions de treball amb tot l’equip.
- Crear espais de millora a la feina, per tal que tothom pugui fer aportacions de com millorar la feina.
- Oferir feed-back als treballadors.
- Cal atendre el tema de l’adequada promoció professional i manca de formació del caps.
- En la selecció dels caps caldria avaluar aspectes com la qualitat de lideratge i l’habilitat de conducció d’equips.
- Incrementar la formació en habilitats directives a les persones amb comandament.

Considero que hi ha factors que poden "mitigar" les problemàtiques de la feina, com poden ser les següents. un cap també hauria de vetllar perquè es produeixin aquestes situacions, crear tipus de tasques per promoure-les.

Suport Social dels Companys/es

És rebre l’ajuda necessària i quan es necessita per part de companys i companyes per
fer bé la feina. La falta de suport entre companys/anyes pot tenir a veure amb les
pràctiques de gestió de personal que dificulten la cooperació i la formació de veritables
equips de treball, fomentant la competitivitat individual (per exemple, amb salaris
variables sobre la base d’objectius individuals), o assignant les tasques, els canvis
d’horaris o de centre, etc. de manera arbitrària o no transparent.

El Sentiment de Grup
És el sentiment de formar part del col·lectiu humà amb el qual treballem cada dia, i es
pot veure com un indicador de la qualitat de les relacions a la feina. És el component
emocional del suport social i està relacionat amb les possibilitats de relació social.

Les possibilitats de relació social
Són les possibilitats reals que tenim a la feina de relacionar-nos amb els companys i
les companyes. És la condició necessària perquè pugui existir el suport a la feina. La
falta de possibilitats de relació social té a veure amb l’aïllament físic, amb l’existència
de normes disciplinàries que impedeixen la comunicació o amb la càrrega de treball
excessiva o altres circumstàncies físiques (soroll molt elevat, per exemple) que
dificulten la interacció humana necessària.