dimarts, 21 de maig de 2013

21/05/2013 Sobre el procés d'intervenció

Valorant el pocés d’intervenció seguit fins el moment.


En tot el procés seguit fins el moment, voldria reflectir principalment aquestes qüestions:

APRENDRE

He après, he practicat sobre un procés i un mètode pròpiamente d’avaluació de riscos psicosocials. És un sistema pautat, quantitatiu, que pot ser replicable en altres situacions.

APROFUNDIMENT

Ressaltaria el fet que he pogut entrar de forma molt directa en aquesta aplicació d’una metodologia concreta, el mètode Formació PSQCAT21-COPSOQ, i també la importàcia de que serveix per tot tipus d’organitzacions, empreses i centres.

En el procés d’intervenció, he après sobre coordinación logística, ja que també hi ha una feina important de sistematització de totes les dades que s’obtenen dels qüestionaris, i com orientar lels resultats que se n’obtinguin.

He reflexionat sobre tot allò que te a veure en gestió de personal, en gestió d’equips, en implantación de processos de treball i d’avaluació.

He trobat materials molt interessants i també la possibilitat d’anar construïnt a mida que avança la feina d’elaborar nous materials, llistat de suggeriments, models per organitzar sessions, conclusions, treball en equip, calendarització de resultats, descripcció de les xerrades, de les conclusions, etc.  El treball d’anàlisi diari en el propi blog, en si mateix és una bona eina reflexiva i metodologia de funcionament.

DESPERTAR CONEIXEMENTS, ADONAR-SE

El coneixement de les pròpies situacions de risc, es poden aplicar a la teva feina diària. Entendre que cada persona viurà una situació d’una determinada manera i que hi ha un conjunt de factors que poden produir-se sempre,  causant estrés, provocant possible insatisfacció, desmotivació, fatiga, desinterès, etc.

INTERVENIR PER CONSTRUIR

Sobretot en faig la valoració de la importància de partir d’un projecte per construir, una intervenció que ha de ser permanent, crec que és una situació del tot motivadora.

“ Sentar-te un moment només a pensar, ser creatiu, consolidar el que he après, preguntar.te que haig de tenir en compte ?, que s’ha fet be, que no s’ha raonat prou ?, que puc ara promoure per millorar ?, quines propostes faig ? i fer llista i escriure, escriure ”