divendres, 24 de maig de 2013

24/05/2013 Més coses que he après Practicum
Més coses, que he après al llarg de les meves pràctiques 

Crec que les sessions regulars, que jo els anomeno reunions-conversa, han estat decisives i molt útils perquè cada ítem sigui discutit en grup. Això facilita que es tinguin en compte diversos punts de vista i que tothom senti el projecte com a propi.

Crec que sense participació activa no hi ha suficient implicació .

Que primeramente és bàsic:

Primer; Estar informat,
Després participar activament
Posteriorment: agafar compromisos en les tasques
Finalment fer un treball en grup global.
I de forma continuada: propasar mesures, reflexió, contrast de resultats i tornar al punt primer.

Per altra banda, un tema interessant a tenir en compte és que els riscos psicosocials no tenen a veure únicament en l’entorn laboral, sinó que hi ha altres elements que afecten a la persona treballadora, com son per exemple, la doble presència, l’excés de responsabilitats domèstiques i familiars, que sumen a les situacions laborals conformant un tot d'exposició a situacions de risc.

Entrar a promoure mesures ajustades a aquestes situacions que no depenen de la feina, és un interessant tema de debat. Personalment crec que es poden oferir també mesures preventives oportunes orientades a aquesta situació, com poden ser informacions de serveis, de bancs de temps, cursos sobre gestió de l’estrés, de gestió de responsabilitats, d’automotivació i de gestió de problemes, d'optimització del temps, de solució de conflictes, accions de sensibilització en matèria de treball domèstic i familiar per a promoure la implicació de tots els membres de una unitat, etc,

I deixar sempre un espai obert a la creativitat, a conèixer experiències que puguin ser d’interès sobre com gestionen aquests factors altres persones, en altres empreses, organitzacions, indrets o comunitats.