divendres, 26 d’abril de 2013

26/04/2013 Valorant la inseguretat
Crec que el millor és treballar factor a factor i en equip intentant recollir al màxim d'opinions i de propostes. Un treball de reflexió i de consens. 

Sobre la inseguretat sobre el futur obtenim que un 73,16% de les persones està exposada a aquest factor defavorable. Semblava que el fet de treballar a l'administració pública fos garantia de seguretat, però ara més que mai el context planteja reduir sous, dimensionaments d'unitats, privatitzacions d'organismes, així com inestabilitat de sous permanent amb l'amenaça de noves retallades i incertesa de liquiditat per fer front a pagaments.

Caldrà fer llista i treballar totes les opcions que puguin contribuir a millorar la comunicació, per tranquil·litzar, fer participar a les persones en la presa de decisions, fomentar la trasnparència, i informar sobre les previsions de futur amb més anticipació, possibles noves convocatòries de contractes, oposicions, i també que les persones interines que vulguin es puguin presentar al plans d'ocupació que convoca l'administració.