dilluns, 27 de maig de 2013

27/05/2012 Darreres milloresDarreres millores


Les millores que hem acordat en la reunió d'aquest matí amb la coordinadora de Prevenció, és avançar cap la incorporació d'eines telemàtiques que ens permetin poder realitzar l'emplenament del qüestionari d'avaluació en suport electrònic.

Les propostes van de fer la sessió de sensibilització de riscos en una aula informàtica on totes les persones disposin d'un ordinador per emplenar després el formulari.

El tema de la confidencialitat caldria garantir-se de manera reforçada, ja que les persones poden pensar que es pot detectar pel fet d'haver fet servir un determinat ordinador. Caldrà reforçar aquest factor.

Per altre banda, hi ha una pregunta en el questionari que es demana sobre la problemàtica amb el superior immediat. Molt sovint es pot tenir molt bona relació amb el superior immediat i un problema amb el superior de més càrrec. Aquest apartat se sol explicar perquè les persones puguin expresar-se sobre qualsevol situació exposada a risc que puguin tenir amb un superior.

La reunió ha estat curta, però hem quedat per dimecres per fer-ne més valoracions al respecte,