dimarts, 30 d’abril de 2013

30/04/2013 Les exigències psicològiques quantitatives


Avui hem treballat les exigències psicològiques quantitatives

Primer de tot, considero que cal tenir clar a que ens referim quan es valora en termes quantitatius i d'exigències psicològiques.

Sovint, trobem factors de quantitat en la nostra feina, que pot ser des de volum de tasques,les exigències de temps,  número d'interrupcions diàries i també un altre element; el factor intensitat.  Per tant, podríem considerar que les exigències psicològiques quantitatives tenen a veure en la relació entre la quantitat de treball i el temps disponible per fer-lo: volum, ritme, interrupcions i intensitat de treball. Són altes quan tenim més feina de la que podem fer en el temps assignat.

Tenen a veure principalment amb la falta de personal, ens trobem en la disminució d'un 15% la jornada dels interins, hi ha jubilacions que no es cobreixen, ni les baixes per maternitat, ni per malaltia, hi ha pocs recursos i això també fa més evident el repartiment poc equitatiu de tasques entre les persones treballadores, el mesurament incorrecte dels temps o la mala planificació, encara que també es poden relacionar amb l’estructura salarial (per exemple, quan la part variable d’un salari baix és alta i obliga a augmentar el ritme) o amb la no adequació de les eines, els materials o els processos de treball (obligant a fer més tasques per suplir les deficiències). Les exigències quantitatives altes poden suposar un allargament de la jornada laboral.

A radera d'aquestes exigències podrem trobar molts indicadors que incideixen negativament amb la salut, esgotaments, preocupacions, a vegades contractures musculars, poden donar-se alteracions de la son, etc.

De les dades obtingudes dels questionaris, hem observat que un 59,83% dels treballadors estan exposats a les exigències psicològiques quantiatives,

Quines mesures es poden proposar ? 

Son temps complexos, i per tant cal incorporar unes mesures de sensibilitació sobre aquests temes. N'hem assenyalat i confeccionat una llista mitjançant treball en equip.

Procurar que els superiors immediats analitzin les tasques de la seva unitat i les càrregues de treball.

- Tenir indicadors de càrregues de feina.

- Procurar l’enriquiment de tasques, incorporar noves tasques que motivin.

- Molt de temps dedicat a tràmits informàtics (formularis, problemes informàtics, operatius lents, ATRI...). Per tant, començar a treballar per un canvi d’aplicatiu informàtic a l’Agència Catalana del Consum.

- Garantir que l’aplicatiu informàtic funcioni correctament i que tothom tingui formació per utilitzar-lo. 

Sempre amb diàleg amb el personal.